โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
VACHIRAPHUKET HOSPITAL
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
สำหรับผู้ป่วยพบแพทย์แล้ว
  1. แจ้งความประสงค์ให้ส่งยาได้ที่หน้าห้องตรวจ
  2. กรอกแบบฟอร์มและติดต่อห้องการเงินข้างห้องเอกซเรย์ (สามารถแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บ)
  3. ตรวจสอบสถานะ Tracking number (ผ่านหน้าเว็บหรือโทร 076-361-234 ต่อ 1281)
สำหรับผู้ป่วยนัด
  1. แจ้งความประสงค์ขอรับยาเดิม โดยกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บ หรือโทร 076-361234 ต่อ 6565-8
  2. แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับยา (ผ่านหน้าเว็บ หรือ โทร 076-361335-8)
  3. รอดำเนินการจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  4. ส่งหลักฐานการโอนเงิน (ผ่านหน้าเว็บหรือแจ้งทาง LINE ID: 0887674278)
  5. ตรวจสอบสถานะ Tracking number (ผ่านหน้าเว็บหรือโทร 076-361-234 ต่อ 1281)


กรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งาน